Om oss

Skrevet av: Publisert: 27 Nov 2015

NOOS

Dette er hjemmesiden til Nettverket for fag-Opplæring i Offentlig Sektor. som har fått forkortelsen NOOS.

NOOS, Nettverket for fag-Opplæring i Offentlig Sektor ble stiftet 27.10.2003 i Tromsø. Flertallet av Norges
kommuner, helseforetak og fylkeskommuner er representert i nettverket. 

Nettverket er registrert som forening i Brønnøysundregisteret.

Nye Vedtekter revidert 23.09.15

Formål:
Nettverket skal styrke og videreutvikle fag-opplæring i offentlig sektor gjennom bl.a:

 • samarbeide med aktuelle aktører
 • å arrangere landskonferanser/regionskonferanser
 • landsomfattende nettverk for informasjon og erfaringsutveksling

Medlemskap:
Det er viktig at alle kommuner, helseforetak, opplæringskontor/opplæringsringer og enkeltvirksomheter som er lærebedrifter i offentlig sektor slutter seg til nettverket. På denne måten kan vi sammen finne ut både nye løsninger og utfordringer sammen, og gjør noe med det.

Under meny knapp - bli medlem - finner du lenker til innmeldingsskjema,  bankkontonummer for innbetaling av kontingent, vedtekter m.m.

Viktig at medlemmene melder inn saker til nettverket.

Vi ønsker at dere som medlemmer i nettverket tar opp saker med oss som dere ønsker at vi skal jobbe med. Sendes til postmottak@noos.no 

Organisering:
Nettverket er organisert i 5 regioner. Styret blir valgt på landsmøtet med en representant fra hver region. 

Hva jobber vi med:

Vi fremmer fagopplæringen i Norge gjennom jevnlig kontakt med

 • KS
 • Fylkeskommunene
 • Departementet
 • NHO
 • private opplæringskontor

Arrangerer erfaringsutvekslinger årlig gjennom

 • landskonferanse
 • regionskonferanser
 • fylkesvise konferanser

Egen nettside www.noos.no med

 • nyheter om fagopplæring
 • referater fra møter
 • innlegg fra konferanser
 • diskusjoner og innspill

Vi jobber for deltakelse i NM – offentlig sektor


Siste nytt
Se eldre nyheter
INVITASJON TIL DIALOGSEMINAR 26. NOVEMBER 19 INNEN...

   

Les mer

Landskonferansen NOOS 2019 - Hamar

Les mer

Søkertall til videregående opplæring 2019 - 2020

Her får du en oversikt over de viktigste trendene ...

Les mer