Styret

Skrevet av: Publisert: 24 Oct 2019

Styret i NOOS velges på landsmøtet som arrangeres 2. hvert år. Styremedlemmene m/vararemedlem velges for 2 år av gangen. Det skal velges et styremedlem m/varamedlem fra hver region. Styret konstituerer seg selv og velger styreleder, nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem. 

I tillegg har KS møte og forslagsrett til styremøtene. I inneværende periode vil Eli Sogn Iversen fra KS delta på styremøtene.  

Følgende styremedlemmer ble valgt for perioden 2019 - 2021 på NOOS Landskonferanse i Hamar:

  1. Leder Hilde Bjerga Rosland, vara Katrine Aure  (region 3)
  2. Styremedlem Ingvill Astrup, vara Hilde K. Thomassen (region 1)
  3. Styremedlem Svein Ballo, vara Terje Enersen (region 5)
  4. Styremedlem Tone Solberg, vara Geir Lasse Gartland (region 2)
  5. Styremedlem Kristin Katri F. Biørn, Hege Skomedal (region 4)

 


Siste nytt
Se eldre nyheter
INVITASJON TIL DIALOGSEMINAR 26. NOVEMBER 19 INNEN...

   

Les mer

Landskonferansen NOOS 2019 - Hamar

Les mer

Søkertall til videregående opplæring 2019 - 2020

Her får du en oversikt over de viktigste trendene ...

Les mer